En flexibel automatisk kartongmaskin för livsmedel, läkemedelsprodukter och kosmetik, som packar produkter med regelbundna och oregelbundna former, förpackade eller nakna.