Sisco Robot har flexibla automationslösningar och hanterar de flesta produkterna i branscher som...

Livsmedelsindustrin
läkemedelsindustrin
Kemisktekniska industrin
Textil industrin

Hanteringskapacitet upp till 200 kg.
Kan installeras på golv, vägg och i undertak.
Underhållsservice efter 17.000 drifttimmar.