Trågpackare med hög flexibilitet, där vi modifierar och designar efter behov, kapacitet och krav.
Packar produkter i olika industrier som t ex mejeriprodukter, konserver, livsmedel och kosmetik etc…