Graden och behoven av automatisering höjs ständigt i jakten på att pressa produktionskostnaderna för industrin.

En sektion där den tekniska utvecklingen lett till en hög grad av automatisering är fyllningslinjer som skräddarsys efter den automatiseringsgrad kunden önskar.

MEKKO är specialicerade på att ta fram och anpassa maskiner till våra kunders olika behov.