MEKKO är en av ledarna på markanden för metallförpackningar och vi är särskilt stolta över att kunna ge våra kunder en komplett service.

Metallförpackningar från MEKKO:

Hjälper till att förstärka ert varumärke
Bidrar till att öka era marknadsandelar
Underlättar och ger mervärde vid lansering av nya produkter

Det finns inga gränser med specialförpackningar från MEKKO.

Låt innehållet styra förpackningen.
Gör en förpackning som fyller fler syften än att skapa köplust. Förpackningen skall ha ett eget värde - till och med ett samlarvärde. Lägg ner stor omsorg på valet av element, till exempel form, färg, material och typografi, som gör förpackningen unik.