Automatiska kartongmaskiner som packar de flesta små och mellanstora förpackningar som finns på
marknaden för livsmedels, läkemedels och den kemisktekniska industrin.