Automatisk fyllningslinje och lockpåsättning för askar och dosor.

Fyllningslinjen för portionssnus i påse är konstruerad och tillverkad enligt senaste rön för fullt automatiserad produktion med dubbla banor. Maskinen är tillverkad i rostfritt stål.


Hanterar produkter som:

Snus
Tabletter
Pulver
Små artiklar