Automatiska produktionslinjer för burkar och hinkar med eller utan handtag som fyller på volym eller vikt. Automatisk buffert för tomeballage som frigör personal.


Kan hantera de flesta produkter

Lättflytande vätskor
Trögflytande vätskor
Skummande produkter
Frirasande produkter samt pulver och granulater.