This Illustration is Property of Cognex Corporation © 2001. Used with permission
Siscodata vision system identifierar, registrerar och säkerställer arbetsprocesser.

Vision system är uppbyggt kring en kamera som enkelt känner igen, identifierar och avläser en produkts egenskaper och form.

Systemet registrerar, sorterar och överför data till en processor som ser till att roboten utför vad du har bestämt.